[اسم]

abrupt end

/ɐbɹˈʌpt ˈɛnd/
قابل شمارش

1 پایان ناگهانی پایان غیرمنتظره

مترادف و متضاد sudden end
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان