[صفت]

acclimated

قابل مقایسه

1 خوگرفته انس‌گرفته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان