[اسم]

acclimation

/ɐklaɪmˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سازگاری (با شرایط اقلیمی جدید) هم‌هوایی، عادت، خوگرفتن

مترادف و متضاد acclimatization
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان