[اسم]

ado

/əˈdu/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آشوب دردسر، جنجال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان