[اسم]

adobe

/əˈdoʊbi/
غیرقابل شمارش

1 خشت (مصالح ساختمانی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان