[اسم]

adolescence

/ˌædəˈlesns/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بلوغ

معادل ها در دیکشنری فارسی: نوجوانی
مترادف و متضاد puberty
  • 1.Adolescence brings about major changes in a young person’s body.
    1. بلوغ تغییرات اساسی را در بدن فرد جوان پدید می آورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان