[اسم]

admonition

/ˌædmənˈɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هشدار

معادل ها در دیکشنری فارسی: هشدار مواخذه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان