[اسم]

admonishment

قابل شمارش

1 اخطار توبیخ، تذکر

معادل ها در دیکشنری فارسی: تذکر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان