[اسم]

admonishment

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اخطار توبیخ، تذکر

معادل ها در دیکشنری فارسی: تذکر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان