[قید]

allowably

قابل مقایسه

1 به شکل جایز به شکل قابل قبول

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان