[صفت]

ambivalent

/æmˈbɪvələnt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more ambivalent] [حالت عالی: most ambivalent]

1 دو جنبه‌ای دمدمی

مترادف و متضاد doubtful equivocal uncertain certain
  • 1. an ambivalent attitude
    1 . نگرشی دو جنبه‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان