[اسم]

ambivalence

/æmˈbɪvələns/
قابل شمارش

1 تردید

مترادف و متضاد doubt uncertainty certainty
  • 1. ambivalence about getting married
    1 . تردید در مورد ازدواج کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان