[اسم]

appearing

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تظاهر ظاهر شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان