[عبارت]

appear in court

/əˈpɪr ɪn kɔrt/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 در دادگاه حاضر شدن در دادگاه حضور پیدا کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان