[اسم]

appeal court

/ɐpˈiːl kˈoːɹt/
قابل شمارش

1 دادگاه استیناف دادگاه واخواهی

مترادف و متضاد appellate court court of appeal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان