[صفت]

approving

قابل مقایسه

1 رضایت‌بخش تاییدکننده، از سر رضایت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان