[اسم]

appropriateness

/əˈproʊpriətnəs/
غیرقابل شمارش

1 تناسب مناسبت

  • 1.the appropriateness of your clothes
    1. تناسب لباس‌های تو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان