[صفت]

approaching

قابل مقایسه

1 نزدیک‌شونده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان