[قید]

appropriately

/əˈproʊ.priː.ət.li/
غیرقابل مقایسه

1 درخور به طور مناسب

  • 1.She didn't think we were appropriately dressed for a wedding.
    1. او فکر نمی‌کرد که ما درخور یک عروسی لباس پوشیده باشیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان