[صفت]

appropriative

/ɐpɹˈoʊpɹiətˌɪv/
قابل مقایسه

1 وقفی اختصاصی

معادل ها در دیکشنری فارسی: وقفی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان