[صفت]

approbatory

/ɐpɹˈɑːbətˌoːɹi/
قابل مقایسه

1 استصوابی تحسینی، موافقت‌آمیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: استصوابی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان