[اسم]

approbation

/ˌæprəˈbeɪʃən/
قابل شمارش

1 موافقت ستایش

معادل ها در دیکشنری فارسی: استصواب
مترادف و متضاد approval praise criticism
  • 1.a term of approbation
    1. شرط موافقت
  • 2.The Congressional Medal of Honor is the highest approbation an American soldier can receive.
    2. مدال افتخار کنگره، عالی ترین ستایشی است که یک سرباز امریکایی می تواند دریافت کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان