[اسم]

assent

قابل شمارش

1 موافقت رضایت

معادل ها در دیکشنری فارسی: رضایت رضا
[فعل]

to assent

فعل گذرا و ناگذر

2 موافقت کردن رضایت دادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: رضایت دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان