[اسم]

attendant

/əˈtɛndənt/
قابل شمارش

1 متصدی

معادل ها در دیکشنری فارسی: هیئت همراه همراه
a parking lot attendant
متصدی پارکینگ

2 خدمتکار همراه

3 شرکت‌کننده حاضر (در جایی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان