[اسم]

attenuation

قابل شمارش

1 تضعیف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان