[اسم]

attenuator

/ɐtˈɛnjuːˌeɪɾɚ/
قابل شمارش

1 دستگاه تضعیف‌کننده شدت سیگنال رادیویی یا شنیداری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان