[فعل]

to attenuate

/əˈtɛnjuɪt/
فعل گذرا
[گذشته: attenuated] [گذشته: attenuated] [گذشته کامل: attenuated]

1 تضعیف کردن

مترادف و متضاد weaken strengthen
  • 1.her intolerance was attenuated by an unexpected liberalism.
    1. ناشکیبایی او توسط آزادی‌خواهی غیرمنتظره تضعیف شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان