[اسم]

bank account

/ˈbæŋk.əˌkɑʊnt/
قابل شمارش

1 حساب بانکی

  • 1. I deposited the money into my bank account this morning.
    1 . من پول را امروز صبح به حساب بانکی‌ام واریز کردم.
to open/close a bank account
حساب بانکی باز کردن/بستن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان