[فعل]

to becalm

فعل گذرا و ناگذر

1 بی‌حرکت ماندن کشتی (به خاطر نبودن باد)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان