[صفت]

becalmed

/bɪˈkɑːmd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more becalmed] [حالت عالی: most becalmed]

1 ثابت و بی‌حرکت (کشتی، به خاطر نبود باد)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان