[حرف ربط]

because

/bɪˈkɒz/

1 چون زیرا، برای اینکه

معادل ها در دیکشنری فارسی: چون زیرا
مترادف و متضاد as as a result of by reason of for
  • 1."Why did you do it?" "Because Carlos told me to".
    1. «چرا این کار را کردی؟» «برای اینکه کارلوس به من گفته بودم.»
  • 2.We can't go to Julia's party because we're going away that weekend.
    2. ما نمی‌توانیم به مهمانی جولیا برویم چون آخر هفته قرار است به مسافرت رویم.
کاربرد حرف ربط because به معنای چون
حرف ربط because به معنای چون دو جمله را به هم وصل می کند که یکی از جمله ها کار و دیگری دلیل است. مثلا:
"We can't go to Julia's party because we're going away that weekend" (ما نمی توانیم به مهمانی جولیا برویم چون آخر هفته قرار است به مسافرت رویم.)
حرف ربط because همیشه با جمله دلیل می آید.
حرف ربط because همچنین در پاسخ سوالات می آید. برای مثال:
""Why did you do it?" "Because Carlos told me to"" ("چرا این کار را کردی؟" "برای اینکه کارلوس به من گفته بودم.")
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان