[اسم]

Becky

/bˈɛki/
غیرقابل شمارش

1 بکی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان