[اسم]

Bess

/bˈɛs/
غیرقابل شمارش

1 بس [نام دخترانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان