[اسم]

best bet

/bɛst bɛt/
قابل شمارش

1 بهترین گزینه (برای انجام دادن) مطمئن‌ترین روش

informal
  • 1.If you want to get around London fast, the Underground is your best bet.
    1 . اگر می‌خواهید سریع در لندن سفر کنید، مترو بهترین گزینه برای شماست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان