[اسم]

Bessie

/bˈɛsi/
غیرقابل شمارش

1 بسی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان