[اسم]

Birmingham

/bˈɜːmɪŋˌæm/
غیرقابل شمارش

1 بیرمینگهام [شهری در انگلستان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان