[اسم]

birth

/bɜrθ/
قابل شمارش

1 تولد

مترادف و متضاد arrival beginning childbirth death demise
  • 1. He weighed seven pounds at birth.
    1 . او هنگام تولد هفت پوند وزن داشت.
  • 2. The application form will ask for your place of birth.
    2 . فرم ثبت نام محل تولد شما را می‌خواهد.
  • 3. What's your date of birth?
    3 . تاریخ تولد شما کی است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان