[اسم]

birr

قابل شمارش

1 بر (واحد پول کشور اتیوپی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان