[اسم]

birth certificate

/ˈbɜːrθ sərtɪfɪkət/
قابل شمارش

1 گواهی تولد

معادل ها در دیکشنری فارسی: زایچه گواهی تولد
  • 1.I've lost my birth certificate.
    1. گواهی تولدم را گم کرده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان