[اسم]

birth certificate

/ˈbɜːrθ sərtɪfɪkət/
قابل شمارش

1 گواهی تولد

  • 1. I've lost my birth certificate.
    1 . گواهی تولدم را گم کرده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان