[اسم]

biryani

/ˌbɪriˈɑːni/
غیرقابل شمارش

1 بریانی [نوعی غذای مسلمانان هند]

  • 1.chicken biryani
    1. بریانی مرغ [چیکن بریانی]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان