[اسم]

birthplace

/ˈbɜrθˌpleɪs/
قابل شمارش

1 محل تولد زادگاه، خاستگاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: زادبوم زادگاه مولد
  • 1.Greece is the birthplace of the Olympic Games.
    1. یونان، خاستگاه بازی های المپیک است.
  • 2.Where's your birthplace?
    2. محل تولدت کجاست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان