[اسم]

birthright

/ˈbɜːrθraɪt/
قابل شمارش

1 حق ذاتی

formal
  • 1.The property is the birthright of the eldest child.
    1. ملک حق ذاتی بزرگ‌ترین فرزند است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان