[اسم]

blizzard

/ˈblɪzərd/
قابل شمارش

1 کولاک بوران (برف و باد شدید)، توفان شدید

مترادف و متضاد snowstorm
  • 1. blizzard of 1994
    1 . کولاک سال 1994
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان