[اسم]

boasting

/bˈoʊstɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لاف‌زنی فخرفروشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تفاخر لاف کرکری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان