[صفت]

boastful

/ˈboʊstfəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more boastful] [حالت عالی: most boastful]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خودستا لاف‌زن، متظاهر، پزدهنده

  • 1.I know you won, but you don’t need to be so boastful about it.
    1. می دانم که تو برنده شدی، اما مجبور نیستی آنقدر خود ستا [پز دهنده] باشی [می دانم که تو برنده شدی، اما مجبور نیستی تا این اندازه دربارش پز بدی].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان