[اسم]

boardroom

/bˈoːɹdɹuːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اتاق برگزاری جلسه (هیات مدیره) اتاق هیات مدیره

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان