[اسم]

boarding

/ˈbɔrdɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عمل سوار شدن (هواپیما و ...) سواری (در هواپیما و ...)

  • 1.remember to buy your tickets before boarding.
    1. یادتان باشد قبل از سوار شدن بلیط های خود را بخرید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان