[اسم]

boarding pass

/ˈbɔrdɪŋ pæs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارت عبور کارت ویژه سوار شدن (به هواپیما یا کشتی)

  • 1.I've lost my boarding pass.
    1. کارت عبورم را گم کرده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان