[اسم]

boaster

/bˈoʊstɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لاف‌زن

معادل ها در دیکشنری فارسی: لافزن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان