[اسم]

bolus

قابل شمارش

1 لقمه غذای جویده شده (پزشکی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان