[اسم]

botanist

/ˈbɑtənɪst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گیاه شناس متخصص گیاه شناسی

  • 1.botanist is a person who studies plants.
    1. گیاه شناس فردی است که به مطالعه گیاهان می پردازد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان